Mükemmel CEO’ların düşünce yapıları ve uygulamaları

CEO mükemmelliğine yönelik bir model “Mükemmel CEO’ların düşünce yapıları ve uygulamaları nelerdir?” sorusunu yanıtlamak için, bu rolle ilgili olarak neredeyse tüm literatürde değinilmiş CEO’ların iş unsurları içindeki altı ana unsurla başladık: stratejiyi belirlemek, organizasyonu düzenlemek, üst yönetim ekibine liderlik etmek, yönetim kuruluyla çalışmak, harici ortaklara karşı şirketin yüzü olmak ve kendi zamanını ve enerjisini yönetmek.

Sonrasında bunları münferiden CEO’nun payına düşen 18 spesifik sorumluluğa ayırdık. Örneğin kurumsal bir stratejinin belirlenmesi CEO’nun genel bir vizyon, bir dizi stratejik hamle ve sermaye tahsisi ile ilgili nihai kararı vermesini gerektirmektedir.

Bu 18 sorumluluk üzerine odaklanarak, mükemmel CEO’ları diğerlerinden ayıran düşünce yapılarını ve uygulamaları belirlemek için geniş çapta bir araştırma gerçekleştirdik.

CEO performansı üzerine 70 ülkede ve 24 endüstride yer alan 3,500 kamu şirketinden 7,800 CEO’nun 25 yıllık verilerini içeren ve kendi alanında en büyüğü olan kendi özel veri tabanımızı yarattık. Ayrıca iş için hazırlanma ve işe koyulmadan zor kararların alınmasına ve karar anlarına ve sorumluluklarını bir ardıla devretmeye kadar yüzlerce CEO’nun başarısına yardımcı olurken öğrendiğimiz şeylerden de yararlandık.