Acı Tütün Necati CUMALİ’nin Eseri

Roman, 1952 yılında Urla’da (İzmir) geçer. Tütün piyasası açılır ancak Tekel’in belirlediği fiyat çok düşüktür. Tekel, piyasaya katılmaz, piyasa tüccarların eline geçer. Demokrat Parti hükûmeti 1950 seçimlerinde tüccarlardan destek gördüğü için onlara destek olmaktadır. Urlalı tütün ekicileri, çok düşük fiyat teklif edildiği için tütünlerini satmamaya karar verirler ancak fazla da direnemezler. İster istemez tütünlerini tüccarlara satarlar.

İçlerinden yalnızca arabacı Yusuf sözünün eri çıkmıştır. Tütünlerini düşük fiyata satmak istememektedir. Tütünleri yok pahasına satmaktansa herkesin gözü önünde Cumhuriyet Alanı’nda yakar.

Roman, yıllarca süren sömürü düzenine başkaldırının hikayesidir.

“Tütün Zamanı Üçlemesi” olarak da bilinen eserlerden biri olan Acı Tütün, Ege yöresindeki yaşamı gerçekçi bir şekilde yansıtan toplumcu gerçekçi romanlardandır. (“Tütün Zamanı Üçlemesi”, Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün romanlarından oluşmaktadır.)