Recaizade Mahmud Ekrem Araba Sevdası

Recaizade Mahmud Ekrem Araba Sevdası kitabında karakterler adeta sizi kendinden geçirir, hem eğlenceli hem de bir nevi ironi içeren bir kitaptır.

Eser hakkında yorumlar, romanın anlatım tekniği, yazarın bakış açısı, romanın tekniği, romanın türü, çevrildiği diller, eserin basım yılı çok önemlidir.

Eserin basım hikâyesi, yazar ve eseri arasındaki, eserle yazarın biyografisi arasındaki alakalar incelenmiştir.

Araba Sevdası adlı roman Recaizade Mahmud Ekrem tarafından İlk olarak 1895 yılında Servet-i Fünun dergisinde resimlerle süslenmiş olarak tefrika edilmiş ve bu tefrikanın resimleri de Ressam Halil Paşa tarafından yapılmıştır.

Türk Edebiyatının ilk realist romanı olan bu kitap latin harferi baskısıyla 1940 yılında yaptırılmıştır.

Eser Tanzimat Döneminden yarı aydınlarına ve kendi kültüründen koparak Alafranga kültürüne laik olmaya ve taklidine kalkışan özenti zümrelerine yapılan bir mizah özelliği de taşımaktadır.

Kitabın konusu, ana fikri ironi içermektedir.

Eserde insanların kendi kültürlerine, dillerine ve geleneklerine sahip çıkmak gerektiği fikri ön plandadır. Başkalarına özenen kişilerin ne denli gülünç durumlara düşeceği eserin konusunu kapsamaktadır.

Eserin temel fikri yabancılaşmanın ve yanlış Batılaşmanın insanları özlerinden koparacağı, Batılılaşırken kendi geleneklerimizden kopmamamız gerektiği düşüncesi ele alınarak ironi yapılmıştır.

Dış görünüşe aldanılmaması, olaylara nesnel olarak bakmamız lazım geldiğini, hayale kapılmanın, kendisinden başkası gibi davranmanın doğru olmadığı fikir üzerinde durulmuştur.

Romanın türünü konuya dahil edersek; Recaizade Mahmud Ekrem eseri edebiyatımızın realist anlayışla yazılmış ilk eseri olan mizahi boyutuyla ele alınmış sosyal bir romandır.