İnsan Doğası Üzerine – Arthur Schopenhauer

İnsan Doğası Üzerine – Arthur Schopenhauer İnsan Doğası Üzerine – Arthur Schopenhauer; “Zira bizim medeni dünyamız, şövalyelerle,askerlerle, eğitimli insanlarla, avukatlarla, rahiplerle, filozoflarla ve daha bilmediğim başkalarıyla karşılaştığınız büyük bir maskeli balodan başka nedir ki? Fakat göründükleri kişiler değillerdir bunlar, sadece birer maskedirler ve kural olarak da maskelerin arkasında daima sevet avcılarıyla karşılaşırsınız… Bir insanın, yaşama…

Read more...